Prezes URE ogłasił kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można nabyć świadectwa efektywności energetycznej (białymi certyfikay).

W dniu wczorajszym ukazała się Informacja nr 46/2016 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Prezydent złożył podpis i 11 czerwca 2016 Ustawa o efektywności energetycznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rozpoczyna się okres obowiązywania przepisów przejściowych (do dnia 01-10-2016 r.) obowiązywania przepisów przejściowych.