Prezydent złożył podpis i 11 czerwca 2016 Ustawa o efektywności energetycznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rozpoczyna się okres obowiązywania przepisów przejściowych (do dnia 01-10-2016 r.) obowiązywania przepisów przejściowych. 

Dotyczy to w szczególności sposobu pozyskiwania certyfikatów efektywności energetycznej (tzw białych certyfikatów) za zrealizowane przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną. Jeśli Prezes URE zdąży ogłosić do tego dnia przetarg wiele podmiotów będzie mogło skorzystać z możliwości częściowego odzyskania poniesionych na modernizacje kosztów. Jednocześnie dla dużych przedsiębiorstw rozpoczyna się okres zlecania, już bez ryzyka niespełnienia aktualnych przepisów, przeprowadzenia obowiązkowych audytów energetycznych