W dniu wczorajszym ukazała się Informacja nr 46/2016 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Poza cytatami z ustawy, możemy wyczytać kogo dokładnie dotyczy obowiązek wykonania audytu energetycznego:

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników
lub
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

W ten sposób URE jednoznacznie zdefiniowało duże przedsiębiorstwo czyli takie, które spełnia co najmniej jeden z w/w warunków. Mamy nadzieję, że ta informacja rozwieje wątpliwości na temat konieczności spełnienia obydwu warunków określających wielkość przedsiębiorstwa.