Prezes URE ogłasił kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można nabyć świadectwa efektywności energetycznej (białymi certyfikay).

Przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w ustawie o efektywności energetycznej:

  • zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
  • zmniejszenia strat ciepła, gazu i energii elektrycznej w przesyle lub dystrybucji,

Oferty przetargowe w jednym egzemplarzu należy składać w terminie do 21 października 2016 r. w Kancelarii URE , Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.