Nowa ustawa o efektywności energetycznej ma zapewnić pełne wdrożenie dyrektywy 2012/27/UE, zobowiązującej państwa członkowskie Unii Europejskiej do osiągnięcia określonego poziomu oszczędności energii do końca 2020 r. Niezbędne do tego jest wdrożenie działań zapewniających poprawę efektywności energetycznej oraz podjęcie innych działań poprawiających efektywność energetyczną w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie. Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą.

Kilka słów o tym, co podaje Ministerestwo Energii na swoich stronach mówiąc o efektywności energetycznej. Jako definicję ministerialną efektywności energetycznej (powołując sie na właściwe ustawy) uznaje się stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.