Analizy termowizyjne instalacji

Wykorzystanie kamery termowizyjnej otwiera przed nami możliwość ujrzenia oraz analizy świata energii cieplnej, który nie jest możliwy do oszacowania gołym okiem. Termowizyjja wykorzystuje zjawiska fizyczne związane z emitowaniem energii cieplej w postacji fali elektromagnetycznej o odpowiedniej długości, znajdujące się normalnie poza zakresem widzialności. Ujęcie różnic temperatur w postaci kolorowego obrazu odzwierciedlającego poziomy temperatur za pomocą barw, znakomicie ułatwia szybką ocenę sprawności energetycznej instalacji.

audyt instalacji elektrycznych

Wysokość rachunku za energię elektryczną to nie tylko opłata za ilość pobranych kWh. Analizie należy poddać wybór taryfy jak również mocy zamówionej (umownej). Taryfę należy dobrać zgodnie z charakterem produkcji uwzględniając pracę w poszczególnych godzinach doby. O doborze taryfy decyduje w głównej mierze profil produkcji ilość zmian na dobę, praca weekendami oraz plany produkcyjne w poszczególnych miesiącach roku. 

kondensatory zwiększające efektywność

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U nr 93/2007, poz.623, z późn.zm. z 25.05.2012), dopuszczalny pobór mocy biernej z systemu elektroenergetycznego określony jest przez podanie wartości współczynnika, która nie może być większa niż tgφ = 0,4. Współczynnik tgφ odpowiada za wielkość pobranej mocy biernej i może być generatorem kosztów. Powyżej wartości 0,4 jest przyczyną opłat zgodnie z taryfą dystrybucyjną energii elektrycznej.

audyt sprężonego powietrza

Zużycie energi w procesie produkcji i użytkowania sprężonego powietrza wymaga analiz ze względu na duży potencjał oszczędności. Optymalizacja pracy instalacji sprężonego powietrza jest jednym z podstawowych działań stanowiących audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Poprawę efektywnościu uzyskujemy poprzez obniżenie ciśnienia, redukcję nieszczelności oraz wybór odpowiedniego sytemu sterowania i regulacji. Produkcja sprężonego powietrza powinna być oparta zarówno na aktualnych jak i na przyszłych wymaganiach dotyczących poboru sprężonego powietrza a parametry dobrane na poziomie nie wyższym od potrzeb.