Działalność firmy skupia się wokół efektywności energetycznej oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań w obszarze energetyki odnawialnej, dostosowania isniejących systemów energetycznych do zmieniających się wymagań rynku. Szerokie doświadczenie zdobyte przy realizacji inwestycji związanych z budową źródeł energii w ramach procesów dekarbonizacji, pozwala nam na udzielanie wsparcia w wielu obszarach energetyki zawodowej oraz społecznej:

 

 • Projektowanie i wykonanie iInstalacj Odnawialnych Źródeł Energii,
 • Eksploatacja powierzonych systemów energetycznych, 
 • Wykonanie koncepcji funkcjonowania spółdzielni energetycznych,
 • Sporządzanie analiz i studium wykonalności,
 • Koncepcje i modernizacje istniejących instalacji i systemów energetycznych,
 • Wsparcie w pozyskaniu dofinansowania,
 • Analizy efektywności stosowanych rozwiązań,
 • Audyty energetyczne przedsiębiorstw przemysłowych,
 • Pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej dla planowanych modernizacji,
 • Szkolenia i konsultacje z obszarów związanych z energetyką,
 • Przygotowanie koncepcji dekarbonizacji z wykorzystaniem technlogii biomasowej, kogeneracji, biogazowni,