AUDYT EFEKTYWNOŚCI PRZYGOTOWANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

 

sprezone pow

 

Przygotowanie sprężonego powietrza jest najbardziej kosztownym z mediów. Za pomocą techniki ultradźwiękowej wskazujemy miejsca wycieków. Dokonujemy analizy zastosowanych rozwiązań technicznych, proponujemy rozwiązania w celu osiągnięcia oszczędności finansowych.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA ZGODNIE Z USTAWĄ

 

image201

 

Zgodnie z ustawą, inżynierowie energetycy przeprowadzają audyt przedsiębiorstwa. W raporcie wskazane są możliwe kierunki działania oraz potencjał oszczędności. Przygotowujemy dokumenty do Urzędu Regulacji Energetyki.

BADANIA TERMOWIZYJNE, ANALIZY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 

image1

 

Eksploataowane urządzenia oraz zastosowane rozwiązania techniczne nie zawsze pracują w sposób optymalny. Wykonujemy ekspertywy pod kątem stanu technicznego oraz eksploatacji zgodnie z dobrymi praktykami inżynierskimi.